Olympiáda "Ukaž, co dokážeš"

„Ukaž, co dokážeš“ – olympiáda rozvíjející prezentační dovednosti dětí ZŠ 

Kreativní firma Think Creative ve spolupráci se spolkem Svět na dlani pořádá 19. května 2020 v ZŠ Amos, Psáry olympiádu pro žáky základních škol. Projektová olympiáda  „Ukaž, co dokážeš“ je netradiční ve svém pojetí. Je určena speciálně žákům 2.−5. tříd základních škol, tedy dětem, které mají mnohem méně příležitostí účastnit se oborových olympiád. Cílem olympiády je rozvíjet u dětí už od útlého věku samostatný projev a tvořivou činnost v oblastech, které jsou jim blízké.

Děti na prvním stupni základních škol mají méně příležitostí účastnit se tematických olympiád, než ty na druhém stupni. Navíc oborové olympiády sledují spíše znalosti dětí a nezabývají se kreativitou a prezentačními dovednostmi žáků. Většinou jsou jen úzce zaměřené a dětem nedávají prostor samostatně se projevit a zkoumat věci, které je opravdu zajímají. Proto vznikla myšlenka projektu „Ukaž, co dokážeš“. V rámci projektu se budou děti učit pracovat s informacemi – vyhledávat správné zdroje a následně je tvůrčím způsobem zpracovávat, pracovat v týmu, trénovat vyjadřovací schopnosti, sebeprosazování a odbourávání trémy při prezentacích projektů. Chceme je naučit schopnostem, které budou potřebovat na vyšších stupních vzdělání, ale i v pracovním životě. Je to určitá reakce na dnešní stav ve školství, kdy se děti učí věci převážně nazpaměť.  Mají tak rozsáhlé znalosti, ale nedokáží je dát do logických souvislostí a uplatnit je v praxi.  

Olympiáda zohledňuje i skutečnost, že někteří žáci preferují pracovat samostatně. Proto je možné soutěžit jak v týmech (3−6 členných), tak v individuálních projektech. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: 2. −3. ročník a 4. −5. ročník ZŠ. Každý tým i jednotlivec mají navíc svého vedoucího projektu.

Finální kolo olympiády se uskuteční 19. května 2020 v ZŠ Amos, Psáry, kde budou žáci prezentovat své projekty a odborná porota vybere nejlepších šest týmů a dva individuální projekty. Nezávisle na odborné porotě budou projekty hodnotit i žáci a na základě jejich hodnocení bude udělena „Cena žáků“. 

Upoutávka na minulý ročník:
 
 
Sponzoři: 

2D    Bezvatriko.cz