Vyhraj produkty od Think Creative

Pravidla soutěže „Podzimní soutěž s Think Creative“

1. Soutěž organizuje společnost Think Creative, s.r.o. se sídlem Na Pískách 417, 254 01 Jílové u Prahy,
IČO: 04008847. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Think
Creative.

2. Soutěž trvá od 12. 9. 2019 do 29. 9. 2019. Soutěží se o 3 ceny od Think Creative.

  1. Cena - Lesní zvířátka maňásci z filcu na dotvoření (4 ks)
  2. Cena - Ježci prošívací 2 druhy - 23 x 16 cm (4 ks)
  3. Cena - Šablony podzim – 1 balení

Výherce bude zveřejněn 30. 9. 2019 na Facebook stránce Think Creative
https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ .

3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil
a být fanouškem Facebook stránky Think Creative.

4. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře s odpovědí pod soutěžním příspěvkem. Jediné, co
musí soutěžící udělat, je odpovědět na následující úkol: „Vyjmenujte alespoň 3 podzimní plody, které
můžete najít na dřevěných razítkách značky Think creative“. Zveřejněním komentáře s odpovědí pod
příspěvkem se uživatel stává soutěžícím.

5. Výherců budou celkem tři a budou vylosováni ze všech správných odpovědí pod soutěžním
příspěvkem.

6. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.

7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván
k zaslání svých kontaktních údajů.

8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání
účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo
pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného
jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k
výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat
soudní cestou.

9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude
možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození,
zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry
samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb
elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné
plnění.

11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních
údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich
zveřejněním na facebookových stránkách https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje firmě Think Creative,s.r.o. souhlas se zasíláním
informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou emailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to
až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor
soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže
a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí
informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může
požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil
závadný stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas
může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci
a zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. Účastník soutěže může své výše
uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti
Think Creative,s.r.o.V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny
doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na
facebookových stránkách https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ .

13. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

14. Soutěž organizuje společnost Think Creative z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu
www.facebook.com.

 

V Praze dne 11. 9. 2019
Think Creative, s.r.o.