Vyhraj produkty od Think Creative

Pravidla soutěže „Vyhraj produkty od Think Creative“

 1. Soutěž organizuje společnost Think Creative, s.r.o.  se sídlem Na Pískách 417, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 04008847. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Think Creative.
 2. Soutěž trvá od 26. 9. 2018 do 10. 10. 2018. Soutěží se o 3 podzimní balíčky od Think Creative.

 

 1. Balíček - Čarodějnice na dotvoření z pěnovky 14 cm (6 ks)
  Listy vyškrabávací s magnetem (10 ks)
  Veverka (20 cm) - 1 ks - šablona - kartonový výřez
 1. Balíček - Listy vitráž (6 ks) a Sovičky
  Přívěsek ke klíčům - korálky (4 ks)
  Dýně  (21 cm) šablona - 1 ks - kartonový výřez
 1. Balíček - Dřevěná šperkovnice na dotvoření ( 1ks)
  Decor Pen 8 plus 1 Centropen
  Čarodějnice šablona (27 cm) - 1 ks - kartonový výřez

 

Výherce bude zveřejněn 11. 10. 2018 na Facebook stránce Think Creative https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ .

 1. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil a být fanouškem Facebook stránky Think Creative.
 2. Soutěžní úkol je založen v hledání produktů od Think Creative v grafické koláži. Smyslem soutěže je uhádnout správný počet produktů na daném obrázku.
 3. Výherci se stanou 3 uživatelé, kteří budou vylosováni ze všech autorů správných odpovědí z komentářů pod soutěžním příspěvkem.
 4. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.
 5. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván k zaslání svých kontaktních údajů.
 6. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 7. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 8. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 9. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na facebook stránce https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje firmě Think Creative souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Think Creative. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.
 10. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebook stránce https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ .
 11. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 12. Soutěž organizuje společnost Think Creative z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

 

V Jílovém u Prahy dne 24. 09. 2018                                                                                                   Think Creative, s.r.o.