Vyhraj produkty od Think Creative

Pravidla soutěže „Vyhraj produkty od Think Creative“

1. Soutěž organizuje společnost Think Creative, s.r.o. se sídlem Na Pískách 417, 254 01 Jílové u Prahy,
IČO: 04008847. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Think
Creative.

2. Soutěž trvá od 7. 4. 2019 do 16. 4. 2019. Soutěží se o 3 produkty od Think Creative.

  1. Cena - Velikonoční vajíčka puzzle 14 cm (8ks)
  2. Cena - Velikonoční zajíčci z pěnovky
  3. Cena - Zajíček dřevěný se stojánkem - 16 cm (6 ks)

Výherce bude zveřejněn 16. 4. 2019 na Facebook stránce Think Creative
https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ .

3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil
a být fanouškem Facebook stránky Think Creative.

4. Soutěžní úkol je uhádnout, kolik je na eshopu Think Creative
(www.eshop.thinkcreative.cz) v košíku vajíček.

5. Výherci se stanou 3 uživatelé, kteří budou vylosováni ze všech autorů správných odpovědí
z komentářů pod soutěžním příspěvkem.

6. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.

7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván
k zaslání svých kontaktních údajů.

8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání
účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo
pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného
jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k
výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat
soudní cestou.

9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude
možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození,
zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry
samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb
elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné
plnění.

11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních
údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich
zveřejněním na facebook stránce https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje firmě Think Creative souhlas se
zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na
poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán
dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po
dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího
měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně
požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě
porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby
organizátor soutěže odstranil závadný stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a
21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů,
blokování a jejich likvidaci. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat
písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Think Creative. V takovém případě
však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny
doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na
facebook stránce https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ .

13. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

14. Soutěž organizuje společnost Think Creative z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu
www.facebook.com.

 

V Praze dne 5. 4. 2019
Think Creative, s.r.o.